Kalendář akcí Kraje Vysočina
  
  Přihlášení
 
Zpět

Vstupní vzdělávání - Finanční kontrola ve veřejné správě

Název:Vstupní vzdělávání - Finanční kontrola ve veřejné správě
Odkaz na událost:https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/53211
Zkratka události:VV
Místo události:B - 3.16
Obec události:
Okres události:
Popis:Základy ekonomie veřejného sektoru
Anotace obsahu: státní zásahy do ekonomiky a jejich příčiny, výklad pojmu veřejný sektor, funkce veřejného sektoru.
Veřejné finance Anotace obsahu: vymezení základních pojmů a vazeb, veřejné výdaje, veřejné projekty, veřejné výdajové programy, druhy veřejných výdajů.
Veřejné rozpočty Anotace obsahu: rozpočet obce a rozpočet kraje, faktory ovlivňující velikost a strukturu rozpočtu, rozpočtové příjmy, třídění rozpočtových příjmů, daňové příjmy, svěřené a sdílené daně.Finanční kontrola ve veřejné správě Anotace obsahu: základní pojmy kontroly, zákonná úprava finanční kontroly v České republice, zákon č. 320/2001 Sb. – působnost zákona; orgán veřejné správy; hospodárnost, účelnost a efektivnost; systém finanční kontroly ve veřejné správě a jeho cíle; vnitřní kontrolní systém; řídící kontrola (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní); interní audit; veřejnosprávní kontrola, finanční kontrola v prostředí Evropské unie

Korupce a obrana proti ní
Anotace obsahu: definice korupce, její typy a negativní dopady na společnost; možnosti, jak lze identifikovat jednotlivé případy korupce; příčiny, které stojí za výskytem korupce; protikorupční opatření; protikorupční nástroje; způsoby, kterými se zjišťuje účinnost protikorupčních opatření a nástrojů. Korupční situace – jak jim předcházet a jak je řešit. Představení Protikorupční strategie Kraje Vysočina.

Klíčová slova:vstupní
Kontaktní osoba:Bc. Denisa Navrátilová, tel. 564 602 418
Zveřejnit na intranetu:Ano

Termín:08.09.2021 Od: 09:00 Do: 11:30

Cílová skupina:Krajský úřad
Obce I.stupně
Obce II. stupně
Obce III. stupně

Druh události:Vzdělávací akce
Vzdělávání

 


Zpět
Filtr událostí
Název události
Cílová skupina
Druh události
Datum konání od
Datum konání do
Přihlašovací jméno:
Heslo:

 
Uživatelská příručka    OpenData - Veřejný kalendář Kraje Vysočina