Kalendář akcí Kraje Vysočina
  
  Přihlášení
 
Zpět

Vstupní vzdělávání - Etika úředníka

Název:Vstupní vzdělávání - Etika úředníka
Odkaz na událost:https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/51450
Zkratka události:VV
Místo události:B - 3.16
Obec události:
Okres události:
Popis:Anotace obsahu: pojem etika, etika jako filosofická disciplína, etické princip zvláště platné ve veřejné správě, etické hodnoty stanovené organizací OECD, Kodex jednání úředníků přijatý OSN v roce 1996, seznámení s Etickým kodexem zaměstnanců Kraje Vysočina, vybrané problémy zákona č. 312/2002 Sb., korupce a antikorupční systémy, postupy EU proti korupci, výklad základních pojmů z oblasti rovného zacházení s muži a ženami v zaměstnání, rovné zacházení s muži a ženami v přístupu k zaměstnání, k odborné přípravě a k funkčnímu postupu rovné pracovní podmínky, rovné odměňování, postavení zaměstnavatelů a odborů při zajišťování principu rovného zacházení s muži a ženami v zaměstnání a dále přibližování antidiskriminačního přístupu, a to interního (uvnitř organizace) i externího (vůči klientům), apelování na jeho dodržování a zdůraznění na postupy, které v tomto směru zaměstnavatel dodržuje.
Klíčová slova:Vstupní
Kontaktní osoba:Bc. Denisa Navrátilová, tel. 564 602 418
Zveřejnit na intranetu:Ano

Termín:14.07.2021 Od: 09:00 Do: 11:30

Cílová skupina:Krajský úřad
Obce I.stupně
Obce II. stupně
Obce III. stupně

Druh události:Vzdělávací akce
Vzdělávání

 


Zpět
Filtr událostí
Název události
Cílová skupina
Druh události
Datum konání od
Datum konání do
Přihlašovací jméno:
Heslo:

 
Uživatelská příručka    OpenData - Veřejný kalendář Kraje Vysočina