Kalendář akcí Kraje Vysočina
  
  Přihlášení
 
Zpět

Řídící kontroly, vnitřní kontrolní systém

Název:Řídící kontroly, vnitřní kontrolní systém
Odkaz na událost:https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/42729
Zkratka události:cv
Místo události:online
Obec události:
Okres události:
Popis:Obsah:
? povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců
? základní pilíře VKS
? Stanovit rozsah pravomocí a odpovědností – příklady
? Zajistit oddělení a pravomocí - příklady
? Zajistit záznamy o provedených kontrolách - příklady
? Řídící kontrola
předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola
? způsoby provedení řídící kontroly
? v listinné podobě
? elektronická řídící kontrola – základní principy, průběh schvalovacích procesů, nezávislost na ostatních systémech, přínosy řešení, možná rizika
? Praktický průběh předběžné kontroly
? Pověření příkazců operací, správce rozpočtu a hlavní účetní
Fáze kontroly, výkon, pověření
Vymezení funkcí, delegování pravomocí
Kontrolní postupy
příklad řídící kontroly u výdajů
? předběžné kontroly před vznikem závazků
? předběžné kontroly po vzniku závazků
? povinnosti a časové průběhy kontrol, oprávnění a odpovědnosti, formy
limitované přísliby, individuální přísliby, možné formy, jaké doporučené údaje, jak archivovat
specifika předběžných kontrol u výdajů v hotovosti
? příklad řídící kontroly u příjmů
? předběžná kontrola před vznikem nároku
? předběžná kontrola po vzniku nároku
? záznamy o kontrole
? Interní audit
? Působnost útvaru interního auditu – obecně
? Možnosti spolupráce v rámci řídící kontroly
? Jak zabezpečit v praxi
? příklady vnitřních předpisů – není předepsaná forma, pouze doporučení
? nejčastěji forma Kontrolního řádu, příklady textu Kontrolního řádu včetně možných příloh
? Podpisové vzory – pouze podpůrný předpis (technika podpisu)
? Systémy řízené dokumentace – možné formy
? Nejčastější nedostatky z pohledu auditora
Kontaktní osoba:Bc. Denisa Nohová, tel. 564 602 418
Zveřejnit na intranetu:Ano

Termín:07.04.2021 Od: 09:00 Do: 14:00

Počet míst pro registraci:150
Termín ukončení registrace:07.04.2021
Zbývá míst pro registraci:5

Cílová skupina:Krajský úřad
Obce I.stupně
Obce II. stupně
Obce III. stupně
PO - všechny

Druh události:Vzdělávací akce
Vzdělávání

 


Zpět
Filtr událostí
Název události
Cílová skupina
Druh události
Datum konání od
Datum konání do
Přihlašovací jméno:
Heslo:

 
Uživatelská příručka    OpenData - Veřejný kalendář Kraje Vysočina