Kalendář akcí Kraje Vysočina
  
  Přihlášení
 
Zpět

Hospodaření s majetkem u příspěvkových organizací zřízených ÚSC

Název:Hospodaření s majetkem u příspěvkových organizací zřízených ÚSC
Odkaz na událost:https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/42678
Zkratka události:cv
Místo události:kongresový sál
Obec události:
Okres události:
Popis:Obsah:
? Výklad legislativy platné v r. 2019 týkající se podmínek účetní evidence majetku, daňových dopadů hospodaření s majetkem pro p.o. i zřizovatele, oprávnění nakládat s majetkem atd.
? Ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. - majetek p.o. pořizován vždy pro svého zřizovatele, úloha zřizovacích listin pro stanovení podmínek pro hospodaření s majetkem, povolení nabývání majetku do vlastnictví p.o.
? Formy nabývaní majetku a daňové souvislosti, důsledky hospodaření s majetkem v hlavní a doplňkové činnosti, časté chyby
? Formy zajištění reprodukce potřebného majetku, postavení zřizovatele v zajištění financování. Omezení práva nabýt majetek darem nebo dědictvím
? Příspěvky zřizovatele na pořízení investic po novelách účetních předpisů zejména ČÚS 703,704 a 709 plus metodika MFČR
? Účtování ostatních transferů a finančních darů získaných p.o. na pořízení dlouhodobého majetku dle novely ČÚS č. 703, oprávnění zřizovatele na odvody některých zbylých finančních prostředků, jejich účtování u p. o. i u zřizovatele
? Aplikace ČÚS č. 708 – účetní odpisy majetku, doba odepisování u p. o., zbytková hodnota a časové rozlišování investičních transferů, úloha zřizovatele
? Předpisy pro účtování dlouhodobého majetku pro p.o., změny v účtování muzejních sbírek a kulturních souborů, financování – investiční příspěvky
? Stanoviska a odpovědi na dotazy MFČR – vztahy mezi zřizovatelem a p.o. z hlediska právních forem užívání majetku, z hlediska financování pořízení majetku a z hlediska účtování
Kontaktní osoba:Bc. Denisa Nohová, tel. 564 602 418
Zveřejnit na intranetu:Ano

Termín:02.03.2020 Od: 09:00 Do: 14:00

Počet míst pro registraci:120
Termín ukončení registrace:28.02.2020
Zbývá míst pro registraci:40

Cílová skupina:Krajský úřad
PO - všechny

Druh události:Vzdělávací akce
Vzdělávání

 


Zpět
Filtr událostí
Název události
Cílová skupina
Druh události
Datum konání od
Datum konání do
Přihlašovací jméno:
Heslo:

 
Uživatelská příručka    OpenData - Veřejný kalendář Kraje Vysočina