Kalendář akcí Kraje Vysočina
  
  Přihlášení
 
Zpět

ELNEC Vysočina 2020

Název:ELNEC Vysočina 2020
Odkaz na událost:https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/42370
Místo události:Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Zasedací místnost B 3. 15.
Obec události:
Okres události:
Popis:Základní kurz ELNEC Vysočina
Termín: 14. 02. 2019 - 15. 02. 2020 a 28. 05. 2020 - 29. 05. 2019
Přihláška na akci
Místo: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, místnost bude doplněna
Garant: MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.
Cena: 0 Kč

Anotace
Lektoři:

• Prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD. – koordinátor krajské koncepce Paliativní péče v Kraji Vysočina, vedoucí lékař Mobilního hospice sv. Zdislavy Třebíč, nemocnice Třebíč – konziliární tým, kabelka@paliativni-institut.cz, 737230772
• Prim. MUDr. Vendula Mazancová – paliatr, vedoucí lékařka ZZS Jindřichův Hradec
• Prim. MUDr. Regina Slámová – vedoucí lékařka Mobilního hospice sv. Alžběty Brno
• Mgr. Denisa Vrbová – psycholog,
• JUDr. Barbora Vráblová, MA – právní poradce Mobilního hospic sv. Zdislavy Třebíč
• Mgr. Markéta Fuchsová – zdravotní sestra, paliatr, Nemocnice Pelhřimov, Krajská koordinační skupina paliativní péče
• Bc. Eva Hanáková – sociální koordinátor Mobilního hospice sv. Zdislavy Třebíč, Nemocnice Třebíč
• Jana Fialová – vrchní sestra, Mobilní hospic sv. Zdislavy Třebíč
• Bc. Helena Peštálová - vrchní sestra Léčebny dlouhodobě nemocných nemocnice Třebíč, Konziliární paliativní tým nemocnice Třebíč
• Mgr. Zdislava Dostálová – vrchní sestra Interního oddělení nemocnice Třebíč, Konziliární paliativní tým nemocnice Třebíč

PROGRAM základní kurz ELNEC

1. den
08.00 – 08.30 Ranní warm-up (přivítání, registrace, káva )
08.30 – 10.00 Úvod, proč jsem zde, seznámení se lektorů s účastníky (Kabelka, Fuchsová, facilitace), určení mentorů (regionální preference)
10.15 - 11.15 1.1. Paliativní péče – co je cílem, já a paliativní péče? Kolečko, všichni účastníci, Kabelka, Fialová, Fuchsová
Přestávka na kávu
11.30 – 12.30 1.2. Plán paliativní péče – multidisciplinární pohled: kazuistika (práce ve skupinách po 5, facilitacementorem), Kabelka, Fuchsová, Fialová
Oběd
13.30 – 15.00 1.3. Psychologie nevyléčitelné nemoci, dynamika emocí (krátká přednáška 20 minut, k dispozici materiály a e-learning + nahraná prezentace na webu předem, workshop) (Vrbová, Fuchsová)
Přestávka na kávu
15.15 – 16.45 1.4. Teorie komunikace, komunikace v emocích (krátká přednáška, interaktivní scénky, videa, doprovodné materiály) - Vrbová, Fuchsová
16.45 - 17.30 Společné setkání lektorů a účastníků

2. den
08.00 - 08.30 Ranní warm-up (zpětnovazebná reflexe) – Mazancová, Dostálová
08.30 - 10.00 2.3. Symptomy – obecný přístup k léčbě symptomů, dušnost, delirium strach, úzkost, nespavost – Mazancová, Dostálová
Přestávka na kávu
10.30 - 11.30 2.4. Symptomy gastrointestinální, péče o dutinu ústní, teplota, ostatní – Mazancová
11.30 - 12.30 Objektivní vyšetření pacienta v paliativní péči – na co se zaměřit – Mazancová, Dostálová

Oběd
13.30 – 15.00 2.5. Bolest (diagnostika, komunikace o bolesti, různé typy pacientů z pohledu sdělení bolesti, léčba farmakologická a nefarmakologická) – Mazancová, Dostálová
15.15 – 16.15 2.6. Bolest – praktická cvičení, kazuistiky (diagnostika a hodnocení, návrhy léčebných postupů, diskuse, hledání konsensuálního řešení) – Mazancová
16.15 - 17.15 uzavření prvních dvou dnů, reflexe, diskuse na téma osobního projektu (Mazancová, Dostálová)

Mezi 1.- 2. a 3. - 4. dnem kurzu bude prostor min. 1 měsíc, ve kterém účastníci absolvují:
• 2 denní stáž na pracovišti paliativní péče
Pracoviště pro stáže v základním kurzu:
Třebíč, Mobilní hospic sv. Zdislavy (Kabelka, Vráblová Eva, Fialová, Fuchsová - externě, Hanáková, Dostálová, Peštálová - externě)
Domácí hospicová péče Bárka, Oblastní charita Jihlava (Jana Sochorová)
Paliativní jednotka, Nemocnice Jihlava (prim. MUDr. Balnerová)

e-learning test
Skype konferenci 45 minut s mentorem k reflexi
Možnost zpracovat svůj osobní projekt s paliativní péčí/kazuistiku a prezentovat s podporou mentora ve skupin
3. den

08.00 - 08.30 Ranní warm –up (zpětnovazebná reflexe) Peštálová, Fuchsová
08.30 - 09.45 3.1. Etické otázky, sociální a duchovní aspekty – Vráblová, Hanáková, Slámová
přestávka
10.15 - 11.30 3.2. Právní otázky v paliativní péči – Vráblová, Slámová

11.30 – 12.30 Oběd
13.30 - 14.45 3.4. Terminální fáze onemocnění, doprovázení – Peštálová, Slámová
přestávka
15.00 – 16.30 3.5. Ztráta, zármutek, péče o pozůstalé – Fuchsová
16.30 - 17.15 3.3. Celková bolest a jak jí pomoci – interaktivní cvičení - Slámová, Peštálová
17.15 – 18.00 Společné setkání lektorů a účastníků

4. den
08.00 - 08.50 Ranní warm-up (zpětnovazebná reflexe) Kabelka, Fuchsová
09.00 - 10.30 4.1. Komunikace – nácvik konkrétních situací v práci s rodinou – Skupina mentorů
Přestávka na kávu
11.00 – 11.30 Multidisciplinární pohled v paliativní péči – skupina mentorů
11.30 – 12.30 4.2. Kazuistiky, můj projekt s paliativní péčí – facilitace -Skupina mentorů
(účastníci jej budou zpracovávat po celou dobu vzdělávání, budou mít prostor pro 5 min. prezentace+ 5 min. zpětná vazba)
Oběd
13.30 – 15.45 4.3. Kazuistiky, můj projekt s paliativní péčí – facilitace Skupina mentorů
16.00 – 17.00 Závěrečné kolečko, bilance, zpětná vazba, předávání certifikátů

Termín:Od: 13.02.2020 08:00 Do: 14.02.2020 17:00

Počet míst pro registraci:25
Termín ukončení registrace:09.01.2020
Zbývá míst pro registraci:0

Druh události:Paliatr

 


Zpět
Filtr událostí
Název události
Cílová skupina
Druh události
Datum konání od
Datum konání do
Přihlašovací jméno:
Heslo:

 
Uživatelská příručka    OpenData - Veřejný kalendář Kraje Vysočina