Kalendář akcí Kraje Vysočina
  
  Přihlášení
 
Zpět

Komunikace v paliativní medicíně

Název:Komunikace v paliativní medicíně
Odkaz na událost:https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/42025
Místo události:Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, zas. místnost B 3.16
Obec události:
Okres události:
Popis:Vzdělávací kurz Komunikace v paliativní medicíně pracuje s osobní zkušeností a prožitkem účastníků kurzu v paliativní péči. Jeho cílem je věnovat se formou facilitace, diskuse a skupinové supervizní práce nácviku a rozboru konkrétních komunikačních situací, specifických pro paliativní léčbu.
Kurz předpokládá aktivní přístup účastníků. Témata jednotlivých dnů spolu souvisí, práce je aktuálně přizpůsobována potřebám a očekávání stávajících skupin účastníků. Časy jednotlivých technik a diskusí jsou přibližné.
Odborný garant: MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.
Termín: 13. – 15. 11. 2019
Místo konání: Jihlava, Žižkova 57, Krajský úřad Kraje Vysočina, zas. místnost B 3.16
Podmínky: max. 16 účastníků - 2 školitelé – lékař a klinický psycholog
Účastníci si připraví vlastní kasuistiky.
Případné prezentace prosíme min. 5 dní před zahájením kurzu na email admin@paliativnimedicina.cz (budou připraveny účastníkům v elektronické či tištěné podobě) - maximálně 2 normostrany A4 na jednu prezentaci.

1. den 9.00 – 16.15 hod.
Téma: Komunikace s umírajícím pacientem
9.00 – 9.45 Zahájení kurzu, představení a strukturace, očekávání, vytyčení konkrétních komunikačních situací.
Skupinky – stanovení témat
9.45 – 10.30 Shrnutí základů kvalitní komunikace, práce ve skupině, komunikační strategie, práce s emocemi, obrany apod. Technika dvojic (co se mi nepovedlo), technika křeslo – já a mé tempo
10.30 – 11.00 Přestávka
11.00 – 11.45 Interaktivní komunikační technika, vlastní zkušenost komunikovat obtížná témata
Témata ze skupin - scénky
11.45 – 12.30 Komunikace v počátcích paliativní léčby - sdělování nepříznivé diagnózy, nabízení hospicové péče apod. - začátek nácviku konkrétních situací dle potřeb skupiny, podrobný rozbor ve skupině.
12.30 – 13.15 Přestávka na oběd
13.15 – 14.00 Negativistický pacient, nepřijímající, obranný - komunikace v náročných situacích – nácvik konkrétních problematických situací, možné komunikační strategie
14.00 – 14.45 Pokračování nácviku konkrétních situací s pacientem.
14.45 – 15.15 Přestávka
15.15 – 16.15 Podrobný rozbor komunikačních situací, prostor na dotazy. Pojmenování a shrnutí problematiky, ukončení dne.
2. den 8.30 – 16.15 hod.
Téma: Komunikace s příbuznými a pozůstalými
8.30 – 9.15 Úvod dne, rámec témat – komunikace s rodinou v nemocničním a domácím prostředí, doprovázení, oznámení úmrtí, práce s pozůstalými.
Sdělování umírání
Co je rodina a kým je rodina
9.15 – 10.00 Zkušenosti s rodinami umírajících pacientů, téma manipulace, předcházení problematickým situacím, sebepodpora v komunikaci.
10.00 – 10.30 Přestávka
10.30 – 11.15 Nácvik konkrétních problematických situací s rodinou dle potřeb skupiny – rodina nespolupracující, agresivní, naléhavá apod.
11.15 – 12.30 Rodina pečující v domácím prostředí – nácvik problematických situací.
12.30 – 13.15 Přestávka na oběd
13.15 – 13.45 Téma doprovázení – komunikace s rodinou pacienta o smrti, sdělování úmrtí
13.45 – 14.30 Doprovázení umírajícího pacienta – rodina u lůžka
14.30 – 15.00 Přestávka
15.00 – 15.30 Péče o pozůstalé, komunikace po úmrtí pacienta, role lékaře v bereavementu.
15.30 – 16.15 Podrobný rozbor situací, sebereflexe, pojmenování a shrnutí problematiky, ukončení dne.

3. den 8.30 – 14.15 hod.
Téma: Komunikace v týmu, týmová spolupráce
8.30 – 9.15 Úvod dne, zakotvení, vlastní zkušenosti s komunikací v týmu, postřehy, potřeby v týmu.
Kazuistiky – 2 skupiny – těžké týmové rozhodování (např. v rodině není soulad, v týmu není soulad)
9.15 – 10.00 Interaktivní technika Strategie týmového rozhodování10.00 – 10.30 Přestávka
10.30 – 12.30 Konflikty v týmu, konstruktivní diskuse, další témata k problematice týmové spolupráce, sebereflexe lékaře v paliativní léčbě – vlastní přínos na vzniku problémových komunikačních situací, potřeby a postřehy k další edukaci, možnosti změny, ukončení a zhodnocení dne, ukončení a zhodnocení celého workshopu.
12.30 – 13.30 Přestávka na oběd

Účast zdarma pro vybrané zájemce z Kraje Vysočina.
Maximální počet účastníků 16, vybraní účastníci budou osloveni ze strany Kraje Vysočina.
Klíčová slova:paliaitivní

Termín:Od: 13.11.2019 09:00 Do: 15.11.2019 13:30

Počet míst pro registraci:12
Termín ukončení registrace:12.11.2019
Zbývá míst pro registraci:0

Druh události:Paliatr

 


Zpět
Filtr událostí
Název události
Cílová skupina
Druh události
Datum konání od
Datum konání do
Přihlašovací jméno:
Heslo:

 
Uživatelská příručka    OpenData - Veřejný kalendář Kraje Vysočina