Kalendář akcí Kraje Vysočina
  
  Přihlášení
 
Zpět

Vidimace a legalizace

Název:Vidimace a legalizace
Odkaz na událost:https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/40792
Zkratka události:cv
Místo události:kongresový sál
Obec události:
Okres události:
Popis:Obsah:
? Ověřování
o Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování - přehled platné právní úpravy
o Zák. č. 21/2006 Sb., - působnost úřadů na úseku ověřování
? Ministerstvo vnitra
? krajské úřady
? obecní úřady obcí s rozšířenou působností
? obecní úřady
? újezdní úřady
? vedení evidence otisků úředních razítek a podpisových vzorů
? povinnost zasílání podpisových vzorů a otisků úředních razítek
? předmět úpravy
? technické náležitosti
? technické náležitosti vstupu a výstupu
? Vidimace a legalizace - oprávnění k výkonu činnosti, povinnosti obcí
o Definice pojmů
o Způsob provádění
o Evidence
o Použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád při zamítnutí ověření
o Působnost úřadů na úseku ověřování
? vidimace
? způsob provádění
? ověřovací doložka
? pořízení vidimované listiny – povinnost žadatele
? kdy vidimaci nelze provést
? legalizace
? způsob provádění
? ověřovací doložka
? kdy legalizaci nelze provést
? prokázání totožnosti – doklady, kterými se prokazuje
? způsobilost úředníků k provádění vidimace a legalizace
? místo provádění vidimace a legalizace
? legalizace podpisu prováděná na jiném vhodném místě
? ověřovací kniha – vedení evidence vidimací a legalizací
? náležitosti ověřovací knihy
? zabezpečení ověřovací knihy
? uložení ověřovací knihy, její ochrana před zneužitím, odcizením a poškozením
? možnost vedení rejstříku ověřovací knihy
? Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
o Osvobození od poplatků
? předmět poplatku
? poplatník
? sazby poplatků
? vyměření, vybírání poplatku, splatnost poplatku
? placení poplatku
? osvobození od poplatku
? vybraná část sazebníku
Kontaktní osoba:Bc. Denisa Nohová, tel. 564 602 418
Zveřejnit na intranetu:Ano

Termín:03.10.2019 Od: 09:00 Do: 14:00

Počet míst pro registraci:60
Termín ukončení registrace:02.10.2019
Zbývá míst pro registraci:0

Cílová skupina:Krajský úřad
Obce I.stupně
Obce II. stupně
Obce III. stupně

Druh události:Vzdělávací akce
Vzdělávání

 


Zpět
Filtr událostí
Název události
Cílová skupina
Druh události
Datum konání od
Datum konání do
Přihlašovací jméno:
Heslo:

 
Uživatelská příručka    OpenData - Veřejný kalendář Kraje Vysočina