Kalendář akcí Kraje Vysočina
  
  Přihlášení
 
Zpět

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Název:Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Odkaz na událost:https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/37716
Zkratka události:CV
Místo události:kongresový sál
Obec události:
Okres události:
Popis:Obsah:
Reforma správního trestání
Zásady správního trestání
Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
• Okruh správních deliktů, na které se zákon vztahuje
• Osobní, územní a časová působnost zákona
Pojem přestupku a jednotlivé druhy přestupků
Podmínky a zánik odpovědnosti za přestupek, odpovědnost právního nástupce
Správní tresty a jejich ukládání, polehčující a přitěžující okolnosti
Řízení o přestupcích, vztah ke správnímu řádu
• Postup před zahájením řízení
• Řízení o přestupku a jeho průběh
• Účastníci řízení o přestupku a další dotčené osoby
• Dokazování, ústní jednání
• Zvláštní druhy řízení o přestupku
Vydání rozhodnutí o přestupku, jeho náležitosti a oznámení
Odvolací řízení
Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
Evidence přestupků
Přechodná a závěrečná ustanovení
Kontaktní osoba:Bc. Denisa Nohová, tel. 564 602 418
Zveřejnit na intranetu:Ano

Termín:06.05.2019 Od: 09:00 Do: 14:00

Počet míst pro registraci:120
Termín ukončení registrace:03.05.2019
Zbývá míst pro registraci:0

Cílová skupina:Krajský úřad
Obce I.stupně
Obce II. stupně
Obce III. stupně
PO - všechny

Druh události:Vzdělávací akce
Vzdělávání

 


Zpět
Filtr událostí
Název události
Cílová skupina
Druh události
Datum konání od
Datum konání do
Přihlašovací jméno:
Heslo:

 
Uživatelská příručka    OpenData - Veřejný kalendář Kraje Vysočina