Kalendář akcí Kraje Vysočina
  
  Přihlášení
 
Zpět

Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

Název:Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
Odkaz na událost:https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/37715
Zkratka události:CV
Místo události:kongresový sál
Obec události:
Okres události:
Popis:Obsah:
• Východiska právního řízení
o základní formy činnosti správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků
o definice správních orgánů
o zásady činnosti správních orgánů (stručná charakteristika)

• Postupy správních orgánů a účastníků řízení ve správním řízení
o Řízení před orgánem prvního stupně
– úkony před zahájením řízení
– zajištění průběhu řízení
– zjišťování podkladů pro rozhodnutí
– rozhodnutí (usnesení)
– zvláštní ustanovení, zvláštní typy rozhodnutí, zvláštní typy řízení
o Náprava vadných rozhodnutí
– přezkoumávání rozhodnutí
– prohlášení nicotnosti
– uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví
o Právní moc a vykonatelnost (předběžná vykonatelnost) rozhodnutí (usnesení)
o Exekuce
– definice exekučních správních orgánů
– formy exekuce
Kontaktní osoba:Bc. Denisa Nohová, tel. 564 602 418
Zveřejnit na intranetu:Ano

Termín:28.02.2019 Od: 09:00 Do: 14:00

Počet míst pro registraci:120
Termín ukončení registrace:28.02.2019
Zbývá míst pro registraci:2

Cílová skupina:Krajský úřad
Obce I.stupně
Obce II. stupně
Obce III. stupně
PO - všechny

Druh události:Vzdělávací akce
Vzdělávání

 


Zpět
Filtr událostí
Název události
Cílová skupina
Druh události
Datum konání od
Datum konání do
Přihlašovací jméno:
Heslo:

 
Uživatelská příručka    OpenData - Veřejný kalendář Kraje Vysočina