Kalendář akcí Kraje Vysočina
  
  Přihlášení
 
Zpět

Účetní závěrka

Název:Účetní závěrka
Odkaz na událost:https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/37676
Zkratka události:CV
Místo události:kongresový sál
Obec události:
Okres události:
Popis:Obsah:
? obsah, rozsah a způsob sestavování účetní závěrky podle právních předpisů (zákon o účetnictví, vyhláška č. 410/2009 Sb.)
? nejčastější chyby v účetních výkazech, kontrolní vazby mezi účetními výkazy, vazba výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M na účetní výkazy
? uspořádání a obsah přílohy k účetní závěrce (zejména podrozvahové účty, majetek, pozemky, podmíněné pohledávky, podmíněné závazky)
? kompetence a postup při schvalování účetní závěrky podle relevantních právních předpisů (zákon o obcích, vyhláška č. 220/2013 Sb.)
Kontaktní osoba:Bc. Denisa Nohová, tel. 564 602 418
Zveřejnit na intranetu:Ano

Termín:04.02.2019 Od: 09:00 Do: 14:00

Počet míst pro registraci:120
Termín ukončení registrace:01.02.2019
Zbývá míst pro registraci:58

Cílová skupina:Krajský úřad
Obce II. stupně
Obce III. stupně

Druh události:Vzdělávací akce
Vzdělávání

 


Zpět
Filtr událostí
Název události
Cílová skupina
Druh události
Datum konání od
Datum konání do
Přihlašovací jméno:
Heslo:

 
Uživatelská příručka    OpenData - Veřejný kalendář Kraje Vysočina