Kalendář akcí Kraje Vysočina
  
  Přihlášení
 
Zpět

Informační zákony v praxi

Název:Informační zákony v praxi
Odkaz na událost:https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/33153
Zkratka události:CV
Místo události:kongresový sál
Obec události:
Okres události:
Popis:Obsah:
? Vztah zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním prostředí, další komplexní speciální úpravy
? Povinné subjekty, včetně ÚSC a jejich orgánů a veřejných institucí
? Poskytování informací na žádost x aktivní zpřístupňování informací (povinné minimum a vlastní aktivity povinného subjektu)
? Dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (požadavky na odborné
a právní expertízy, vytváření statistik apod.) podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., absence požadované informace podle § 4 zákona č. 123/1998 Sb.
? Omezení přístupu k informacím, důvody obligatorní a fakultativní
? Vztah evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR, platnost od května 2018)
k poskytování informací
? Vyřizování žádostí o informace z kontrolní činnosti a ze spisů správního řízení, vztah k nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu
? Informační zákony ve vztahu k povinnosti mlčenlivosti uložené zákonem o kontrole a správním řádem, příp. dalšími zákony
? Úhrady za poskytování informací
? Úprava poskytování informací a nahlížení do spisu podle dalších právních předpisů
Kontaktní osoba:Bc. Denisa Nohová, tel. 564 602 418
Zveřejnit na intranetu:Ano

Termín:16.11.2018 Od: 09:00 Do: 14:00

Počet míst pro registraci:120
Termín ukončení registrace:16.11.2018
Zbývá míst pro registraci:73

Cílová skupina:Krajský úřad

Druh události:Vzdělávací akce
Vzdělávání

 


Zpět
Filtr událostí
Název události
Cílová skupina
Druh události
Datum konání od
Datum konání do
Přihlašovací jméno:
Heslo:

 
Uživatelská příručka    OpenData - Veřejný kalendář Kraje Vysočina