Kalendář akcí Kraje Vysočina
  
  Přihlášení
 
Zpět

Novela stavebního zákona

Název:Novela stavebního zákona
Odkaz na událost:https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/27959
Zkratka události:CV
Místo události:kongresový sál
Obec události:
Okres události:
Popis:Obsah:
? změny v základních pojmech, působnosti stavebních úřadů a přezkumu závazného stanoviska dle novelizovaného ustanovení § 4 stavebního zákona
? změny v územním řízení, vč. změn v institutech zjednodušeného územního řízení, územního souhlasu a společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru. Problematika § 96b - závazného stanoviska orgánu územního plánování. Bude pojednáno o nové právní úpravě územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (§94a-94i), společného územního a stavebního řízení (§ 94j-94p) a společného územního a stavebního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (§ 94q-94y)
? změny v kategorizaci stavebních záměrů nevyžadující územní rozhodnutí a územní souhlas a stavební povolení nebo ohlášení (§ 79 odst. 2 a 103 SZ)
? změny v ohlašování a povolování staveb
? změny v problematice užívání staveb (kolaudace) – režim kolaudačního souhlasu a kolaudačního řízení (§ 122a)
? změny v problematice odstraňování staveb
? přechodná ustanovení novely stavebného zákona
? vybraná judikatura v oblasti veřejného stavebního práva
Kontaktní osoba:Jana Činčárová, tel. 564 602 151
Zveřejnit na intranetu:Ano

Termín:20.03.2018 Od: 09:30 Do: 14:00

Počet míst pro registraci:120
Termín ukončení registrace:13.03.2018
Zbývá míst pro registraci:0

Cílová skupina:Krajský úřad
Obce II. stupně
Obce III. stupně

Druh události:Vzdělávací akce
Vzdělávání

 


Zpět
Filtr událostí
Název události
Cílová skupina
Druh události
Datum konání od
Datum konání do
Přihlašovací jméno:
Heslo:

 
Uživatelská příručka    OpenData - Veřejný kalendář Kraje Vysočina