Kalendář akcí Kraje Vysočina
  
  Přihlášení
 
Zpět

Veřejné projednání „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025“ a posouzení jejích vlivů na životní prostředí

Název:Veřejné projednání „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025“ a posouzení jejích vlivů na životní prostředí
Odkaz na událost:https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/27366
Zkratka události:Veřejné projednávání SEA Strategie rozvoje cestovního ruchu
Místo události:Kongresový sál KrÚ
Obec události:
Okres události:
Míra závaznosti události:Pro info
Popis:Oznámení o konání veřejného projednání „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025“ a posouzení jejích vlivů na životní prostředí.

Vážená paní, vážený pane,

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina oznamuje, že v rámci procesu posuzování vlivu Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025 na životní prostředí proběhne v souladu se zákonem veřejné projednání této koncepce včetně posouzení jejích vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejné projednání proběhne dne 20. 12. 2017 v 11:00 hodin, v kongresovém sále budovy B Krajského úřadu Kraje Vysočina na adrese Žižkova 57, Jihlava.
Veřejné projednání je určeno zástupcům veřejné správy, akademické sféry, podnikatelským subjektům, nevládním organizacím, zástupcům subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu a další zainteresované veřejnosti. Cílem veřejného projednání je projednat s veřejností Strategii rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025 a posouzení jejích vlivů na životní prostředí a získat případné připomínky pro vydání stanoviska SEA.
S návrhem dokumentu je možné se seznámit na webové stránce Informačního systému SEA https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_VYS021K

Program veřejného projednání:
- Zahájení
- Představení dokumentu „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025“
- Představení dokumentu „Vyhodnocení koncepce „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
- Diskuze

Každý může zaslat Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání.

S pozdravem

Ladislav Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Kontaktní osoba:Ladislav Seidl
Zveřejnit na intranetu:Ano

Termín:20.12.2017 Od: 11:00 Do: 13:00

Cílová skupina:Krajský úřad
PO - cestovní ruch
Radní
Veřejnost
Zastupitelé

Druh události:Termín z legislativy

 


Zpět
Filtr událostí
Název události
Cílová skupina
Druh události
Datum konání od
Datum konání do
Přihlašovací jméno:
Heslo:

 
Uživatelská příručka    OpenData - Veřejný kalendář Kraje Vysočina