Kalendář akcí Kraje Vysočina
  
  Přihlášení
 
Zpět

Neziskové organizace (spolky, nadace, nadační fondy, ústavy)

Název:Neziskové organizace (spolky, nadace, nadační fondy, ústavy)
Odkaz na událost:https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/26820
Zkratka události:CV
Místo události:kongresový sál
Obec události:
Okres události:
Popis:Obsah:
? základní změny pro neziskové organizace v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
? nové spolkové právo
? nové nadační právo
? ústavy soukromého práva
? obecně prospěšné společnosti po 1. 1. 2014
? související přechodná ustanovení a jejich aplikace (povinnosti do 31. 12. 2016)
? rejstříkové povinnosti (nejen v „přechodném období“)
? status veřejné prospěšnosti – aktuální stav legislativních prací
? aktuální související judikatura
? svoboda zakládání spolků, fundací, ústavů, jako základní koncepční přístup
? zakladatelská právní jednání a jejich obsah – nutné, vhodné změny
? související přechodná ustanovení a jejich aplikace
? účel spolků, fundací, ústavů
? podnikání právnických osob založených za jiným účelem než podnikáním
? péče řádného hospodáře osob založených za jiným účelem než podnikáním
Kontaktní osoba:Jana Činčárová, tel. 564 602 151
Zveřejnit na intranetu:Ano

Termín:01.03.2018 Od: 09:00 Do: 14:00

Počet míst pro registraci:120
Termín ukončení registrace:28.02.2018
Zbývá míst pro registraci:97

Cílová skupina:Krajský úřad
Obce II. stupně
Obce III. stupně

Druh události:Vzdělávací akce
Vzdělávání

 


Zpět
Filtr událostí
Název události
Cílová skupina
Druh události
Datum konání od
Datum konání do
Přihlašovací jméno:
Heslo:

 
Uživatelská příručka    OpenData - Veřejný kalendář Kraje Vysočina