Kalendář akcí Kraje Vysočina
  
  Přihlášení
 
Zpět

Majetek a jeho odpisy pro vybrané účetní jednotky

Název:Majetek a jeho odpisy pro vybrané účetní jednotky
Odkaz na událost:https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/22239
Zkratka události:CV
Místo události:kongresový sál
Obec události:
Okres události:
Popis:Obsah:
? právní rámec
? základní vymezení majetku a charakteristiky jednotlivých položek majetku
? hospodaření s majetkem
? neodpisovaný majetek
? způsoby ocenění majetku u vybrané účetní jednotky
? evidence majetku a jeho zaúčtování
? pohyby majetku v evidenci a jejich návaznost na účetní zápisy v účetnictví
? technické zhodnocení – přehled jednotlivých SÚ, vymezení hranic dle vyhlášky
? technické zhodnocení majetku – souhrnný příklad
? odpisy majetku podle ČÚS č. 708 - Odpisování DM, otázka zůstatkové ceny nula
? pořízení majetku úplatně – souhrnný příklad vč. technického zhodnocení drobného dlouhodobého majetku
? pořízení majetku bezúplatným převodem
? pořízení majetku vlastní činností
? vyřazení majetku škodou, mankem – souhrnný příklad
? vyřazení majetku likvidací
? vyřazení majetku bezúplatným převodem VÚJ – souhrnný příklad
? vyřazení majetku prodejem – souhrnný příklad
? vyřazení majetku vkladem do obchodní společnosti – souhrnný příklad
? zásah do pořizovací ceny – příklady ve vazbě na ČÚS č. 710 – Dlouhodobý majetek
? majetek pořízený formou finančního leasingu
? reálná hodnota – majetek určený k prodeji
? technické zhodnocení u pronajatého majetku – příklad
? opravná položka k majetku
Klíčová slova:majatek,,odpisy
Kontaktní osoba:Jana Činčárová, tel. 564 602 151
Zveřejnit na intranetu:Ano

Termín:26.10.2017 Od: 09:00 Do: 14:00

Cílová skupina:Krajský úřad
Obce II. stupně
Obce III. stupně
PO - všechny

Druh události:Vzdělávací akce
Vzdělávání

 


Zpět
Filtr událostí
Název události
Cílová skupina
Druh události
Datum konání od
Datum konání do
Přihlašovací jméno:
Heslo:

 
Uživatelská příručka    OpenData - Veřejný kalendář Kraje Vysočina