Kalendář akcí Kraje Vysočina
  
  Přihlášení
 
Zpět

První praktické zkušenosti s aplikací zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Název:První praktické zkušenosti s aplikací zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Odkaz na událost:https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/22140
Zkratka události:CV
Místo události:kongresový sál
Obec události:
Okres události:
Popis:Obsah:

? věcná, osobní, územní a časová působnost zákona
? pojem přestupku a jednotlivé druhy přestupků
? nové instituty – např. pokus přestupku, přestupky právnických osob
? podmínky a zánik odpovědnosti za přestupek, odpovědnost právního nástupce
? správní tresty a jejich ukládání, polehčující a přitěžující okolnosti
? řízení o přestupcích, vztah ke správnímu řádu
? postup před zahájením řízení
? řízení o přestupku a jeho průběh
? účastníci řízení o přestupku a další dotčené osoby
? dokazování, ústní jednání
? zvláštní druhy řízení o přestupku
? vydání rozhodnutí o přestupku, jeho náležitosti a doručení
? odvolací řízení
? zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
? evidence přestupků
? přechodná a závěrečná ustanovení
Klíčová slova:přestupky
Kontaktní osoba:Jana Činčárová, tel. 564 602 151
Zveřejnit na intranetu:Ano

Termín:09.11.2017 Od: 09:00 Do: 14:00

Cílová skupina:Krajský úřad
Obce II. stupně
Obce III. stupně

Druh události:Vzdělávací akce
Vzdělávání

 


Zpět
Filtr událostí
Název události
Cílová skupina
Druh události
Datum konání od
Datum konání do
Přihlašovací jméno:
Heslo:

 
Uživatelská příručka    OpenData - Veřejný kalendář Kraje Vysočina