Kalendář akcí Kraje Vysočina
  
  Přihlášení
 
Zpět

Správní řád pro pokročilé

Název:Správní řád pro pokročilé
Odkaz na událost:https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/21621
Zkratka události:
Místo události:kongresový sál
Obec události:
Okres události:
Popis:Obsah:

Správní řízení
? postup před zahájením řízení
? postup správního orgánu a účastníků v průběhu řízení (zahájení řízení, shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí, vydání rozhodnutí, lhůty pro vydání rozhodnutí, nečinnost správního orgánu)
? správní rozhodnutí (obsahové a formální náležitosti, základní a zvláštní druhy rozhodnutí)
? oznámení rozhodnutí, doručování ve správním řízení
? opravné a dozorčí prostředky (odvolání, přezkumné řízení, obnova řízení, soudní přezkum rozhodnutí, prohlášení nicotnosti)
? exekuce
Ostatní instituty správního řádu
? vyjádření, osvědčení a sdělení
? veřejnoprávní smlouvy
? opatření obecné povahy
? stížnosti
Klíčová slova:správní,řád
Kontaktní osoba:Jana Činčárová, tel. 564 602 151
Zveřejnit na intranetu:Ano

Termín:02.11.2017 Od: 09:00 Do: 14:00

Cílová skupina:Krajský úřad
Obce II. stupně
Obce III. stupně

Druh události:Vzdělávací akce
Vzdělávání

 


Zpět
Filtr událostí
Název události
Cílová skupina
Druh události
Datum konání od
Datum konání do
Přihlašovací jméno:
Heslo:

 
Uživatelská příručka    OpenData - Veřejný kalendář Kraje Vysočina