Kalendář akcí Kraje Vysočina
  
  Přihlášení
 
Zpět

Správní řád pro začátečníky

Název:Správní řád pro začátečníky
Odkaz na událost:https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/21620
Zkratka události:
Místo události:kongresový sál
Obec události:
Okres události:
Popis:Obsah:

Obecná ustanovení o správním řízení
? správní řízení
? příslušnost správních orgánů
? vyloučení pro podjatost
? vedení řízení
? doručování
? účastnící řízení
? úkony účastníků
? lhůty a počítání času
Vedení řízení v I. stupni
? postup před zahájením řízení
? zahájení řízení
? podklady pro vydání rozhodnutí
? zajišťovací prostředky
? přerušení řízení
? zastavení řízení
? rozhodnutí, zvláštní typy rozhodnutí
? ochrana před nečinností
? náklady řízení
Náprava vadných rozhodnutí
? prohlášení nicotnosti rozhodnutí
? odvolací řízení
? přezkumné řízení
? obnova řízení
? nové rozhodnutí
Exekuce
? exekuce na peněžitá plnění
? exekuce na nepeněžitá plnění
Ostatní instituty správního řádu
? vyjádření, osvědčení a sdělení
? veřejnoprávní smlouvy
? opatření obecné povahy
? stížnosti
Klíčová slova:správní,,řád
Kontaktní osoba:Jana Činčárová, tel. 564 602 151
Zveřejnit na intranetu:Ano

Termín:25.10.2017 Od: 09:00 Do: 14:00

Cílová skupina:Krajský úřad
Obce II. stupně
Obce III. stupně

Druh události:Vzdělávací akce
Vzdělávání

 


Zpět
Filtr událostí
Název události
Cílová skupina
Druh události
Datum konání od
Datum konání do
Přihlašovací jméno:
Heslo:

 
Uživatelská příručka    OpenData - Veřejný kalendář Kraje Vysočina