Kalendář akcí Kraje Vysočina
  
  Přihlášení
 
Zpět

Financování organizací ÚSC v souladu s pravidly veřejné podpory – teorie a praxe

Název:Financování organizací ÚSC v souladu s pravidly veřejné podpory – teorie a praxe
Odkaz na událost:https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/16172
Zkratka události:CV
Místo události:kongresový sál
Obec události:
Okres události:
Popis:Obsah:
? vysvětlení základních pojmů v oblasti veřejné podpory
? právní postavení veřejné finanční podpory – nastavení pravidel Evropské unie a metodika jejich výkladu, závazek poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.
? postavení veřejné podpory v českém právním řádu – uchopení principů evropských nařízení v rámci českého právního řádu.
? nastavení veřejné podpory v řídící dokumentaci ÚSC.
? transparentnost veřejných podpor – jak dostát požadavkům, které musí být plněny za účelem povinnosti transparentnosti veřejných podpor podle předpisů práva Evropské unie, při využití elektronického systému Evropské komise (dále též „systém Evropské komise Transparency Award Module“, rovněž „systém Evropské komise TAM“)
? definování veřejných služeb, jejich kategorizace a nastavení – rozdělení veřejných služeb, dle činností organizace, definice podmínek poskytování služeb.
? pravidla financování ekonomických a neekonomických činností organizací – vymezení ekonomický a neekonomických služeb, které jsou v rámci činností organizací nabízeny, vymezení základního rámce jejich financování.
? ekonomické a účetní problémy, které je nutné ÚSC u svých organizací ošetřit – způsob nastavení financování a vykazování výsledků v rámci účetnictví vede k mnoha situacím, které jsou specifické a které je v rámci ÚSC nutné jednotně ošetřit. Typicky se jedná o problematiku majetku (svěřený, pronajatý ve výpůjčce a doporučení jak s nimi pracovat) k tomu navazující odpisy, dále pak kalkulace nákladů a výnosů jednotlivých činností míru zapojení majetku do realizace těchto činností a přiměřený zisk.
? audit, kontrola ze strany poskytovatele veřejné podpory – možnosti vykonávání auditů a kontrol ze strany poskytovatele, podmínky, kterými se řídí příspěvková organizace, tak aby ze strany kontrolované osoby byla v souladu s veřejnou podporou.
? praktické ukázky realizace pravidel implementující veřejnou podporu – příklady z organizací, které mají v rámci svých systému veřejnou podporu již zvládnutou
Kontaktní osoba:Jana Činčárová, tel. 564 602 151
Zveřejnit na intranetu:Ano

Termín:10.05.2017 Od: 09:00 Do: 15:00

Cílová skupina:Krajský úřad
Obce II. stupně
Obce III. stupně
PO - všechny

Druh události:Vzdělávání

 


Zpět
Filtr událostí
Název události
Cílová skupina
Druh události
Datum konání od
Datum konání do
Přihlašovací jméno:
Heslo:

 
Uživatelská příručka    OpenData - Veřejný kalendář Kraje Vysočina