Kalendář akcí Kraje Vysočina
  
  Přihlášení
 
Zpět

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Název:Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Odkaz na událost:https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/14792
Zkratka události:CV
Místo události:kongresový sál
Obec události:
Okres události:
Popis:Obsah:
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
? obecná ustanovení
? základy odpovědnosti za přestupek
? společná ustanovení pro FO, PO a PFO
? odpovědnost FO za přestupek
? odpovědnost PO za přestupek
? odpovědnost PFO za přestupek
? okolnosti vylučující protiprávnost
? zánik odpovědnosti za přestupek a odpovědnost právního nástupce
? správní tresty a jejich ukládání
? ochranná opatření
? zvláštní ustanovení o mladistvých
? řízení o přestupcích
? příslušnost správních orgánů a změny příslušnosti
? právní styk s cizinou
? doručování
? účastníci řízení, další osoby vystupující v řízení a orgán sociálně-právní ochrany dětí
? postup před zahájením řízení
? postup v řízení
? rozhodnutí o přestupku
? náklady řízení
? řízení o odvolání
? zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
? společná, přechodná a závěrečná ustanovení
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
? předmět úpravy
? přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy
? přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy
? přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě
? přestupky proti veřejnému pořádku
? přestupky křivého vysvětlení
? přestupky proti občanskému soužití
? přestupky proti majetku
? evidence přestupků
? opakované spáchání přestupku
Kontaktní osoba:Jana Činčárová, tel. 564 602 151
Zveřejnit na intranetu:Ano

Termín:18.05.2017 Od: 08:00 Do: 15:00

Cílová skupina:Krajský úřad
Obce II. stupně
Obce III. stupně

Druh události:Vzdělávání

 


Zpět
Filtr událostí
Název události
Cílová skupina
Druh události
Datum konání od
Datum konání do
Přihlašovací jméno:
Heslo:

 
Uživatelská příručka    OpenData - Veřejný kalendář Kraje Vysočina