Kalendář akcí Kraje Vysočina
  
  Přihlášení
 
Zpět

Hospodaření školy ve vazbě na schválený rozpočet a možná úskalí

Název:Hospodaření školy ve vazbě na schválený rozpočet a možná úskalí
Odkaz na událost:https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/14791
Zkratka události:CV
Místo události:kongresový sál
Obec události:
Okres události:
Popis:Obsah:
? Legislativní rámec
? Příprava rozpočtu a odpovědnost za jeho plnění, principy rozpočtování, zásady rozpočtového hospodaření. Úpravy rozpočtu. Rozpočtová
? opatření. Porušení rozpočtové kázně
? • Vztah rozpočtu příspěvkové organizace ke
? státnímu rozpočtu a rozpočtu zřizovatele, finanční
? toky ve školství
? • Hospodaření podle schváleného rozpočtu a
? kontrola
? • Materiální náklady
? • Osobní náklady
? • Služby
? • Odpisy
? • Ostatní náklady
? • Vlastní příjmy. Transfery (dotace)
? • Oceňování výkonů, kalkulace
? • Vedení účetnictví
? • Vnitřní kontrola a vnitřní kontrolní systém
Kontaktní osoba:Jana Činčárová, tel. 564 602 151
Zveřejnit na intranetu:Ano

Termín:06.04.2017 Od: 09:00 Do: 14:00

Cílová skupina:Krajský úřad
Obce II. stupně
Obce III. stupně
PO - školství

Druh události:Vzdělávání

 


Zpět
Filtr událostí
Název události
Cílová skupina
Druh události
Datum konání od
Datum konání do
Přihlašovací jméno:
Heslo:

 
Uživatelská příručka    OpenData - Veřejný kalendář Kraje Vysočina